vay tia chớp h5 Luật chơi trò chơi từ thiện Iowa

Tiêu đề LGUSA

Chương 99b

Các trò chơi về kỹ năng hoặc cơ hội, và xổ số

SƯ ĐOÀN I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

99b.1 Định nghĩa.

Như được sử dụng trong chương này, trừ khi bối cảnh khác yêu cầu:

1. Sự nhượng bộ giải trí của người Viking có nghĩa là một trò chơi về kỹ năng hoặc trò chơi cơ hội với khả năng giành chiến thắng ngay lập tức, nếu người tham gia hoàn thành một nhiệm vụ, người tham gia sẽ giành giải thưởng. Sự nhượng bộ giải trí của người Viking bao gồm nhưng không giới hạn trong các trò chơi kiểu lễ hội được thực hiện bởi một người vì lợi nhuận. Sự nhượng bộ giải trí của người Viking không bao gồm các trò chơi kiểu sòng bạc hoặc các thiết bị giải trí cần phải được đăng ký theo Mục 99B.53.

2. Thiết bị giải trí có nghĩa là một thiết bị điện hoặc cơ học được sở hữu và sử dụng theo chương này. Khi bị sở hữu và sử dụng theo chương này, một thiết bị giải trí không phải là một trò chơi về kỹ năng hoặc trò chơi cơ hội và không phải là một thiết bị đánh bạc.

3. Người nộp đơn có nghĩa là một cá nhân hoặc một tổ chức xin giấy phép theo chương này.

4. Bingo Bingo có nghĩa là một trò chơi, cho dù được gọi là Bingo hoặc bất kỳ tên nào khác, trong đó mỗi người tham gia sử dụng một hoặc nhiều thẻ mỗi thẻ được đánh dấu thành các không gian được sắp xếp theo các hàng không gian ngang và dọc, với mỗi không gian được chỉ định bởi Số, chữ cái, biểu tượng hoặc hình ảnh hoặc kết hợp các số, chữ cái, ký hiệu hoặc hình ảnh. Không có hai thẻ sẽ giống hệt nhau. Trong trò chơi Bingo, người chơi sẽ che các không gian trên thẻ hoặc thẻ khi người điều hành trò chơi thông báo cho người chơi số, chữ cái, biểu tượng hoặc hình ảnh hoặc kết hợp các số, chữ cái, biểu tượng hoặc hình ảnh, xuất hiện trên một Đối tượng được chọn một cách tình cờ, theo cách thủ công hoặc cơ học, từ một vật chứa đã được đặt các đối tượng mang số, chữ cái, ký hiệu hoặc hình ảnh hoặc kết hợp các số, chữ cái, ký hiệu hoặc hình ảnh tương ứng với hệ thống được sử dụng để chỉ định không gian. Người chiến thắng của mỗi trò chơi là người chơi hoặc người chơi trước tiên bao gồm một mô hình không gian được xác định trước và công bố trên thẻ. Mỗi quyết định của một người chiến thắng theo phương pháp được mô tả trong tiểu mục này là một trò chơi lô tô duy nhất tại bất kỳ dịp lô tô nào.

5. Nhân dịp Bingo Bingo có nghĩa là một buổi tập hợp hoặc phiên mà tại đó một loạt các trò chơi lô tô được chơi. Một dịp chơi lô tô bắt đầu khi người điều khiển trò chơi lô tô chọn một đối tượng với số, chữ cái, biểu tượng hoặc hình ảnh hoặc kết hợp các số, chữ cái, biểu tượng hoặc hình ảnh mà qua đó người chiến thắng trong trò chơi Bingo đầu tiên trong một loạt Bingo Trò chơi sẽ được xác định. Một dịp chơi lô tô kết thúc khi ít nhất một giờ đã trôi qua kể từ khi một trò chơi lô tô được chơi hoặc khi một thông báo của nhà điều hành trò chơi Bingo được thực hiện rằng dịp Bingo đã kết thúc, bất cứ điều gì lần đầu tiên xảy ra.

6. Mối quan hệ xã hội của Bona Fide như được sử dụng ở đây có nghĩa là một mối quan hệ xã hội thực sự, chân thực, không có gì giữa hai hoặc nhiều người trong đó mỗi người có kiến ??thức được thiết lập về người kia, không phát sinh cho mục đích đánh bạc.

7

8. Xây dựng hoặc Kim tự tháp có nghĩa là một cuộc xổ số hoặc một trò chơi trong đó giải thưởng phải được trả lại để chơi một trò chơi khác hoặc đủ điều kiện cho một giải thưởng lớn hơn, một trò chơi trong đó phải bị tịch thu nếu một trò chơi sau này bị mất, hoặc một cuộc xổ số là nhiều bước và yêu cầu người tham gia giành chiến thắng ở nhiều bước để giành giải thưởng lớn.

9. Xổ số lịch có nghĩa là một cuộc xổ số trong đó một mục nhập được nhập vào một cuộc xổ số nơi người chiến thắng sẽ được chọn trong nhiều ngày.

10. Các trò chơi theo phong cách sòng bạc có nghĩa là bất kỳ trò chơi ngân hàng nhà nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trò chơi bài kiểu sòng bạc như poker, baccarat, chemin de fer, blackjack và pai gow, và các trò chơi sòng bạc như roulette, craps, và Keno. Các trò chơi kiểu sòng bạc của người Viking không bao gồm một máy đánh bạc.

11. Bị một căn bệnh vô hiệu hóa hoặc thương tích nghiêm trọng, gây mất thu nhập nghiêm trọng hoặc phải chịu chi phí y tế phi thường khi tổn thất không được bồi thường bởi bảo hiểm.

12. Một người, tiến hành một hoạt động cụ thể nếu người đó sở hữu, quảng bá, tài trợ hoặc vận hành một trò chơi hoặc hoạt động. Một người tự nhiên không tiến hành một trò chơi hoặc hoạt động nếu người đó chỉ là người tham gia trò chơi hoặc hoạt động tuân thủ phần 99B.12.

13. Bộ phận của người Viking có nghĩa là Bộ Thanh tra và Kháng cáo.

14. Giáo dục, công dân, công cộng, từ thiện, yêu nước hoặc tôn giáo Sử dụng có lợi cho một số người vô thời hạn bằng cách đưa họ dưới ảnh hưởng của giáo dục hoặc tôn giáo hoặc giải thoát họ khỏi bệnh tật, đau khổ hoặc hạn chế, hoặc bằng cách dựng hoặc duy trì các tòa nhà hoặc công trình công cộng, hoặc làm giảm bớt gánh nặng của chính phủ; và sử dụng mang lại lợi ích cho bất kỳ tổ chức hay tổ chức hoặc tổ chức quân đội nào được thuê trên toàn quốc, công ty hoặc tổ chức hoạt động ở Iowa một phòng câu lạc bộ, bưu điện, phòng ăn hoặc phòng khiêu vũ, nhưng không bao gồm cương cứng, mua lại, cải tiến, bảo trì hoặc sửa chữa thực tế, Thuộc tính cá nhân, hoặc hỗn hợp trừ khi nó được sử dụng cho một hoặc nhiều cách sử dụng được mô tả trong tiểu mục này.

15.

16.

17.

18. Trò chơi cơ hội của người Viking đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở Bingo. Trò chơi cơ hội của người Viking không bao gồm một máy đánh bạc hoặc thiết bị giải trí.

19. Cơ sở một thiết bị kéo để chọn các vật phẩm cụ thể, hoặc bằng cách bắn súng hoặc súng trường.

20.

21. Tổ chức đủ điều kiện được cấp phép, có nghĩa là một tổ chức đủ điều kiện được cấp giấy phép theo chương này và tuân thủ các yêu cầu đối với một tổ chức đủ điều kiện đã cấp giấy phép theo chương này.

22. Hàng hóa có nghĩa là hàng hóa hoặc dịch vụ được mua và bán trong quá trình kinh doanh thường xuyên. Hàng hóa của người Viking bao gồm vé xổ số hoặc cổ phiếu được bán hoặc ủy quyền theo Chương 99G. Giá trị của vé hoặc chia sẻ xổ số là giá của vé số hoặc chia sẻ được thành lập bởi Cơ quan Xổ số Iowa theo Chương 99G. Hàng hóa của người Viking bao gồm một thẻ quà tặng nếu thẻ quà tặng không thể đổi tiền mặt.

23.

24.

25.

26.

một. Được miễn thuế thu nhập liên bang theo mục 501 (c) (3), 501 (c) (4), 501 (c) (5), 501 (c) (6), 501 (c) (7), 501 ( C) (8), 501 (c) (10) hoặc 501 (c) (19) của mã doanh thu nội bộ như được định nghĩa trong phần 422.3.

b. Là một cơ quan hoặc công cụ của chính phủ Hoa Kỳ, tiểu bang này hoặc một phân khu chính trị của nhà nước này.

c. Là một tổ chức phụ huynh-giáo viên hoặc câu lạc bộ tăng cường được công nhận là người gây quỹ và người ủng hộ cho một khu học chánh được tổ chức theo Chương 274 hoặc cho một trường học trong khu học chánh, trong một lá thư được công chứng có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị , Giám thị của khu học chánh, hoặc là hiệu trưởng của một trường trong khu học chánh đó.

d. Là một đảng chính trị, như được định nghĩa trong Phần 43.2, hoặc một tổ chức chính trị phi đảng đã đủ điều kiện để đặt một ứng cử viên làm ứng cử viên cho văn phòng toàn tiểu bang theo Chương 44, hoặc cho một ủy ban ứng cử viên như được định nghĩa trong Phần 68A.102.

27. Raff Raff không bao gồm một máy đánh bạc.

99b.2 Cấp phép - Hồ sơ cần thiết - Tài khoản Bingo - Kiểm tra - Hình phạt.

1. a. Bộ Kiểm tra và Kháng cáo sẽ cấp các giấy phép theo yêu cầu của chương này. Giấy phép sẽ không được cấp, ngoại trừ khi nộp cho Bộ Đơn đăng ký trên các mẫu được cung cấp bởi Bộ và phí giấy phép cần thiết. Giấy phép có thể được cấp cho người nộp đơn đủ điều kiện. Một số ủy quyền để vận hành có thể được cấp cho người nộp đơn cho đến khi giấy phép được cấp. Tuy nhiên, một giấy phép hoặc số ủy quyền sẽ không được cấp cho người nộp đơn đã bị kết án hoặc phạm tội vi phạm chương này, hoặc đã bị kết án hoặc phạm tội vi phạm Chương 123, bất cứ lúc nào , trong việc thu hồi giấy phép được cấp cho người nộp đơn theo Chương 123 hoặc kết quả là trong vòng mười hai tháng trước ngày nộp đơn xin giấy phép theo chương này, trong việc đình chỉ giấy phép được cấp theo Chương 123. Để đủ điều kiện Giấy phép -Year Theo mục 99B.7, một tổ chức sẽ tồn tại ít nhất năm năm trước ngày cấp giấy phép. Tuy nhiên, một tổ chức đã tồn tại dưới năm năm trước ngày cấp giấy phép có thể có được giấy phép hai năm nếu áp dụng các điều kiện sau đây:
(1) Trước ngày 1 tháng 7 năm 1984, tổ chức đã được cấp phép theo tiểu mục này.
. Đối với giấy phép hai năm nếu tổ chức quốc gia đã tồn tại ít nhất năm năm.
b. Giấy phép sẽ không được cấp cho một cá nhân có giấy phép trước đó được cấp theo chương này hoặc Chương 123 đã bị thu hồi cho đến khi thời gian thu hồi hoặc hủy bỏ đã trôi qua. Sự cấm đoán này được áp dụng mặc dù cá nhân đã tạo ra một thực thể pháp lý khác với cái mà giấy phép trước đó đã bị thu hồi đã được cấp. Trừ khi có quy định khác trong chương này, giấy phép có giá trị trong khoảng thời gian hai năm kể từ ngày phát hành. Phí giấy phép không được hoàn lại, nhưng sẽ được trả lại cho người nộp đơn nếu đơn đăng ký không được chấp thuận. Nếu giấy phép Bingo được cấp bởi Bộ Thanh tra và Kháng cáo, người được cấp phép sẽ được Bộ Thanh tra và Kháng cáo thông báo về ngày gia hạn cho giấy phép mười ngày trước ngày đó.

2. Một người được cấp phép không phải là một giấy phép cấp một giấy phép theo Mục 99B.3, 99B.6, 99B.7A hoặc 99B.9 Biên lai và số tiền thuế tổng thu được thu thập hoặc tích lũy liên quan đến các hoạt động cờ bạc, tất cả các chi phí, phí, phí và các khoản khấu trừ khác, và số tiền mặt, hoặc chi phí cho người được cấp phép của hàng hóa hoặc các vật có giá trị không thông tin khác, được phân phối cho người tham gia các hoạt động được cấp phép. Nếu người được cấp phép là một tổ chức đủ điều kiện, số tiền dành riêng và ngày và tên và địa chỉ của mỗi người được phân phối cũng sẽ được lưu giữ trong sách và hồ sơ. Các sổ sách tài khoản và hồ sơ sẽ được cung cấp cho Bộ hoặc Cơ quan Thực thi Pháp luật để kiểm tra vào thời điểm hợp lý, có hoặc không có thông báo. Thất bại trong việc cho phép kiểm tra là một tội nhẹ nghiêm trọng.

3. Một tổ chức đủ điều kiện tiến hành Bingo Miscress theo giấy phép hai năm và dự kiến ??sẽ có tổng doanh thu hàng năm hơn mười nghìn đô la sẽ thiết lập và duy trì một tài khoản kiểm tra thường xuyên được chỉ định mang tài khoản tiết kiệm được chỉ định là tài khoản tiết kiệm Bingo Bingo.
một. Các quỹ có được từ hành vi của Bingo, ít hơn số tiền được trao dưới dạng giải thưởng tiền mặt, sẽ được gửi vào tài khoản Bingo. Không có quỹ nào khác ngoại trừ các khoản tiền hạn chế của tổ chức được gửi để thanh toán các chi phí khẩn cấp ban đầu hoặc bất ngờ sẽ được gửi vào tài khoản Bingo. Tiền gửi sẽ được thực hiện không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày của Bingo dịp mà biên lai được lấy. Các tài khoản sẽ được duy trì trong một tổ chức tài chính ở Iowa.
b. Các khoản tiền từ tài khoản Bingo sẽ được rút bằng cách in sẵn, séc được đánh số liên tiếp hoặc chia sẻ dự thảo, có chữ ký của một đại diện được ủy quyền hợp lệ của người được cấp phép và phải trả cho một người hoặc tổ chức. Kiểm tra sẽ được in dấu bằng các từ của Bingo Bingo và sẽ chứa số giấy phép đánh bạc của tổ chức trên mặt séc. Cũng cần lưu ý về mặt của séc hoặc chia sẻ dự thảo bản chất của khoản thanh toán được thực hiện. Một séc hoặc phiếu không được trả cho tiền mặt, người mang theo, hoặc người được trả tiền giả. Kiểm tra, bao gồm kiểm tra vô hiệu và dự thảo, sẽ được lưu giữ và tính toán.
c. Kiểm tra sẽ được rút ra trên tài khoản Bingo chỉ cho các mục đích sau:
.
.
.
(4) Để rút các quỹ ban đầu hoặc khẩn cấp được gửi theo tiểu mục 3, đoạn văn A A.
(5) Để trả giải thưởng nếu tổ chức đủ điều kiện quyết định trả giải thưởng bằng séc thay vì tiền mặt.
d. Việc giải ngân số tiền thu được từ khoản tiền gửi trong tài khoản tiết kiệm Bingo cho mục đích từ thiện sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản giải ngân dự định trở lại tài khoản Bingo và sau đó rút số tiền bằng một tấm séc được rút ra trên tài khoản đó theo quy định trong phần này.
e. Trừ khi được cho phép bởi Tiểu mục 3, đoạn văn A, các biên lai tổng thể xuất phát từ hành vi của Bingo sẽ không được giao với các quỹ khác của tổ chức được cấp phép. Trừ khi được cho phép bởi đoạn văn C, các đoạn (3) và (4), tổng doanh thu sẽ không được chuyển sang tài khoản khác được duy trì bởi tổ chức được cấp phép.

4. Người được cấp phép theo yêu cầu của Tiểu mục 2 để duy trì hồ sơ sẽ gửi báo cáo hàng quý cho Bộ về các mẫu được cung cấp bởi Bộ. Các báo cáo này sẽ đến hạn ba mươi ngày sau khi kết thúc mỗi quý. Các báo cáo sẽ chứa một bản tổng hợp thông tin cần thiết để được ghi lại bởi Tiểu mục 2 và sẽ bao gồm tất cả các giao dịch xảy ra trong giai đoạn ba tháng mà báo cáo được gửi. Việc không nộp các báo cáo hàng quý là căn cứ để thu hồi giấy phép. Cố ý thất bại trong việc nộp báo cáo hàng quý là một tội nhẹ nghiêm trọng. Tuy nhiên, thời gian nộp các báo cáo có thể được gia hạn trong ba mươi ngày nếu người được cấp phép đưa ra yêu cầu bằng văn bản cho bộ phận để được gia hạn yêu cầu cho thấy lý do chính đáng để cấp gia hạn. Một người cố ý nộp một báo cáo hoặc ứng dụng giả hoặc gian lận với bộ phận thực hiện một hành vi gian lận.

5. Một tổ chức nhận tiền được báo cáo là được dành riêng bởi một tổ chức đủ điều kiện sẽ duy trì sổ sách tài khoản và hồ sơ thích hợp cho thấy cả biên lai và việc sử dụng tiền. Những hồ sơ này sẽ được cung cấp cho Bộ hoặc Cơ quan Thực thi Pháp luật để kiểm tra hoặc không có thông báo tại thời điểm hợp lý. Thất bại trong việc cho phép kiểm tra là một tội nhẹ nghiêm trọng.

Các trò chơi hoặc địa điểm cần có giấy phép

99B.3 Các nhượng bộ giải trí.

1. Một trò chơi về kỹ năng hoặc trò chơi cơ hội là hợp pháp khi được thực hiện bởi một người trong một nhượng bộ giải trí, nhưng chỉ khi tất cả những điều sau đây được tuân thủ:

một. Vị trí mà trò chơi được thực hiện bởi người đã được ủy quyền như được cung cấp trong Phần 99B.4.

b. Người tiến hành trò chơi đã nộp đơn xin cấp phép và phí năm mươi đô la cho mỗi trò chơi và đã được cấp giấy phép cho trò chơi và hiển thị nổi bật giấy phép tại khu vực chơi của trò chơi. Giấy phép có giá trị trong khoảng thời gian một năm kể từ ngày phát hành.

c. Đánh bạc khác với trò chơi được cấp phép không được tiến hành hoặc tham gia vào sự nhượng bộ giải trí.

d. Trò chơi được đăng và chi phí để chơi trò chơi không vượt quá ba đô la.

e. Một giải thưởng không được hiển thị mà không thể giành được.

f. Giải thưởng tiền mặt không được trao và giải thưởng hàng hóa không được mua lại.

g. Trò chơi không được vận hành trên cơ sở xây dựng hoặc kim tự tháp.

h. Giá trị bán lẻ thực tế của bất kỳ giải thưởng nào không vượt quá năm mươi đô la. Nếu một giải thưởng bao gồm nhiều hơn một mặt hàng, đơn vị hoặc một phần, giá trị bán lẻ tổng hợp của tất cả các mặt hàng, đơn vị hoặc các bộ phận sẽ không vượt quá năm mươi đô la.

tôi. Các số được che giấu hoặc biểu đồ chuyển đổi không được sử dụng để chơi trò chơi và trò chơi không được thiết kế hoặc điều chỉnh với bất kỳ thiết bị điều khiển nào để cho phép người vận hành thao túng trò chơi để ngăn người chơi chiến thắng hoặc xác định trước người chiến thắng sẽ là ai, và mục tiêu đối tượng, khối hoặc đối tượng của trò chơi phải đạt được và có thể thực hiện theo các quy tắc được nêu từ vị trí chơi của người chơi.

j. Trò chơi được tiến hành một cách công bằng và trung thực.

2. Đó là hợp pháp cho một cá nhân không phải là một người tiến hành trò chơi tham gia vào một trò chơi kỹ năng hoặc trò chơi cơ hội được thực hiện tại một sự nhượng bộ giải trí, cho dù sự nhượng bộ giải trí có được thực hiện để tuân thủ Tiểu mục 1 hay không.

99b.4 Vị trí được phép của các nhượng bộ giải trí.

Một trò chơi về kỹ năng hoặc trò chơi cơ hội có thể được thực hiện bởi một người trong một nhượng bộ giải trí, nhưng chỉ khi người đó được ủy quyền tiến hành trò chơi tại một địa điểm cụ thể như sau:
1. Tại một hội chợ, bằng cách có sự cho phép bằng văn bản được trao cho người bởi nhà tài trợ của hội chợ.
2. Tại một công viên giải trí được chỉ định theo nghị quyết của Hội đồng thành phố của một thành phố hoặc Hội đồng giám sát của một quận, bằng cách có sự cho phép bằng văn bản của thành phố hoặc quận tương ứng.
3. Tại một lễ hội, chợ, trăm năm, hoặc lễ kỷ niệm được tài trợ bởi một nhóm dân sự, câu lạc bộ dịch vụ hoặc thương nhân của Bona bằng văn bản cho phép người được cấp bởi thành phố hoặc quận được ủy quyền. Mục 99B.3, Tiểu mục 1, Đoạn Bọ, mặc dù, giấy phép có thể được cấp cho một sự kiện được tổ chức theo đoạn này với mức phí hai mươi lăm đô la, sẽ cho phép nhà tài trợ của sự kiện tiến hành tất cả các trò chơi và Raffles được phép theo mục 99B.3 trong một khoảng thời gian cụ thể của mười bốn ngày theo lịch liên tiếp.

99B.5 Raffles được tiến hành tại một hội chợ.

1. Raffles hợp pháp có thể được tiến hành tại một hội chợ, nhưng chỉ khi tất cả những điều sau đây được tuân thủ:

một. Xổ số được thực hiện bởi nhà tài trợ của hội chợ hoặc một tổ chức đủ điều kiện được cấp phép theo Mục 99B.7 đã nhận được sự cho phép của nhà tài trợ cho Hội chợ để tiến hành xổ số.

b. Nhà tài trợ của hội chợ hoặc tổ chức đủ điều kiện đã nộp đơn xin cấp phép và phí ba mươi đô la cho mỗi lần xổ số, đã được cấp giấy phép và hiển thị nổi bật giấy phép tại khu vực vẽ của xổ số.

c. Cuộc xổ số được đăng.

d. Ngoại trừ liên quan đến một cuộc xổ số hàng năm như được cung cấp trong đoạn văn G, thì chi phí của mỗi cơ hội trong hoặc vé cho xổ số không vượt quá một đô la.

e. Ngoại trừ liên quan đến một cuộc xổ số hàng năm như được cung cấp trong đoạn văn, và tiểu mục 3, giải thưởng tiền mặt không được trao và giải thưởng hàng hóa không được mua lại.

f. Xổ số không được vận hành trên cơ sở kim tự tháp hoặc xây dựng.

g. Giá trị bán lẻ thực tế của bất kỳ giải thưởng nào không vượt quá một nghìn đô la. Nếu một giải thưởng bao gồm nhiều hơn một mặt hàng, đơn vị hoặc một phần, giá trị bán lẻ tổng hợp của tất cả các mặt hàng, đơn vị hoặc các bộ phận sẽ không vượt quá một nghìn đô la. Tuy nhiên, một nhà tài trợ công bằng hoặc một tổ chức đủ điều kiện, nhưng không phải cả hai, có thể giữ một xổ số mỗi năm theo lịch mà các giải thưởng có giá trị kết hợp hơn một nghìn đô la có thể được cung cấp. Nếu giải thưởng cho xổ số hàng năm là tiền mặt, tổng số tiền được trao sẽ không vượt quá hai trăm nghìn đô la. Nếu giải thưởng là hàng hóa, giá trị của nó sẽ được xác định bằng giá mua được trả bởi nhà tài trợ công bằng hoặc tổ chức đủ điều kiện.

h. Xổ số được tiến hành một cách công bằng và trung thực.

2. Đó là hợp pháp cho một cá nhân khác ngoài một người tiến hành xổ số tham gia vào một cuộc xổ số được thực hiện tại một hội chợ, cho dù có được tiến hành tuân thủ tiểu mục 1 hay không.

3. Một người được cấp phép trong phần này có thể giữ một cuộc xổ số bất động sản mỗi năm theo lịch thay cho cuộc xổ số hàng năm được ủy quyền trong tiểu mục 1, đoạn văn G, tại đó giá trị của bất động sản có thể vượt quá một nghìn đô la hoặc xổ số hàng năm Tiền mặt được ủy quyền trong tiểu mục 1, đoạn văn G, nếu tổng số tiền được trao là một trăm nghìn đô la trở lên, nếu tất cả các yêu cầu áp dụng sau đây được đáp ứng:

một. Người được cấp phép đã nộp đơn xin cấp phép bất động sản hoặc tiền mặt đặc biệt và phí một trăm đô la cho bộ phận, đã được cấp giấy phép và hiển thị nổi bật giấy phép tại khu vực vẽ của xổ số.

b. Bất động sản được mua lại bằng quà tặng hoặc quyên góp hoặc được sở hữu bởi người được cấp phép trong thời gian ít nhất năm năm.

c. Tất cả các yêu cầu khác của phần này và phần 99B.2 được đáp ứng, ngoại trừ việc chi phí tham gia xổ số có thể vượt quá một đô la cho mỗi người tham gia.

d. Biên lai từ xổ số được giữ trong một tài khoản tài chính riêng biệt.

e. Một báo cáo tích lũy cho xổ số trên một hình thức được xác định bởi bộ phận và một phần trăm tổng doanh thu được gửi cho bộ phận trong vòng sáu mươi ngày kể từ khi bản vẽ xổ số. Một phần trăm tổng doanh thu sẽ được Bộ giữ lại để trả chi phí cho kiểm toán đặc biệt.

4. Đối với mỗi bất động sản hoặc giấy phép xổ số tiền mặt được cấp theo tiểu mục 3, Bộ sẽ tiến hành kiểm toán đặc biệt xổ số để xác minh việc tuân thủ các yêu cầu phù hợp của chương này.

99B.6 Trò chơi nơi bán rượu hoặc bia.

1. Trừ khi được cung cấp trong các tiểu mục 5, 6, 7, 8 và 9, đánh bạc là bất hợp pháp trong các cơ sở mà một lớp học, một lớp, lớp, lớp C, hoặc cấp giấy phép kiểm soát rượu của lớp hoặc Giấy phép bia Bia của lớp đã được cấp theo Chương 123 trừ khi tất cả những điều sau đây đều được tuân thủ:
một. Người nắm giữ giấy phép kiểm soát rượu hoặc giấy phép bia đã nộp đơn xin giấy phép và phí nộp đơn là một trăm năm mươi đô la, và đã được cấp giấy phép, và hiển thị nổi bật giấy phép tại cơ sở.
b. Người giữ giấy phép kiểm soát rượu hoặc giấy phép bia hoặc bất kỳ đại lý hoặc nhân viên nào của giấy phép hoặc chủ giấy phép không tham gia, tài trợ, thực hiện hoặc quảng bá hoặc đóng vai trò là nhân viên thu ngân hoặc ngân hàng cho bất kỳ hoạt động đánh bạc nào, trừ khi người tham gia cơ sở giống như mọi người tham gia khác.
c. Đánh bạc ngoài các trò chơi xã hội không tham gia vào các cơ sở được bảo vệ bởi giấy phép hoặc giấy phép.
d. Các số được che giấu hoặc biểu đồ chuyển đổi không được sử dụng để chơi bất kỳ trò chơi nào và một trò chơi không được điều chỉnh với bất kỳ thiết bị điều khiển nào để cho phép người vận hành thao túng trò chơi để ngăn người chơi chiến thắng hoặc xác định trước người chiến thắng sẽ là ai, và Đối tượng của trò chơi có thể đạt được và có thể thực hiện theo các quy tắc được nêu từ vị trí chơi của người chơi.
e. Trò chơi phải được tiến hành một cách công bằng và trung thực.
f. Không ai nhận được hoặc có bất kỳ quyền cố định hoặc dự phòng nào để nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ số tiền nào được đặt cược hoặc đặt cược hoặc bất kỳ phần nào của số tiền được đặt cược hoặc đặt cược, ngoại trừ một số tiền mà người đó thắng khi chơi trong cùng một người tham gia.
g. Không có phí bảo hiểm, phí tham gia hoặc phí khác được áp dụng cho một người cho đặc quyền tham gia hoặc quan sát cờ bạc, và không được giảm giá, giảm giá, tín dụng hoặc phương pháp khác được sử dụng để phân biệt giữa phí bán hàng hoặc dịch vụ cho Những người tham gia đánh bạc và tính phí bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho những người không tham gia. Sự hài lòng của một nghĩa vụ mà một thành viên của một tổ chức tham gia thanh toán theo định kỳ định kỳ, một khoản tiền được cố định bởi tổ chức đó để duy trì tổ chức đó không phải là một khoản phí bị cấm bởi đoạn này.
h. Không có người tham gia chiến thắng hoặc thua nhiều hơn tổng số năm mươi đô la trở lên được xem xét tương đương trong một hoặc nhiều trò chơi hoặc hoạt động được cho phép trong phần này bất cứ lúc nào trong bất kỳ khoảng thời gian hai mươi bốn giờ liên tiếp hoặc trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Với mục đích của đoạn này, một người sẽ thắng tổng số tiền bị đe dọa trong bất kỳ trò chơi nào, đánh cược hoặc đặt cược, bất kể số tiền mà người đó có thể đã đóng góp vào số tiền bị đe dọa.
tôi. Không có người tham gia nào tham gia với tư cách là một đại lý của người khác.
j. Một đại diện của bộ phận hoặc một cơ quan thực thi pháp luật ngay lập tức được thừa nhận, theo yêu cầu, vào các cơ sở có hoặc không có thông báo trước.
k. Một người dưới hai mươi mốt tuổi sẽ không tham gia vào cờ bạc ngoại trừ theo các phần 99B.3, 99B.4, 99B.5 và 99B.7. Bất kỳ người được cấp phép nào cố ý cho phép một người dưới hai mươi mốt tuổi tham gia vào việc đánh bạc bị cấm trong đoạn này hoặc bất kỳ người nào cố ý tham gia đánh bạc với một người dưới hai mươi mốt tuổi, đều phạm tội với một tội nhẹ đơn giản.

2. Người nắm giữ giấy phép được cấp theo phần này chịu trách nhiệm nghiêm ngặt khi tuân thủ tiểu mục 1. Bằng chứng về một hành động cấu thành vi phạm là căn cứ để thu hồi giấy phép được cấp theo phần này nếu người nắm giữ giấy phép cho phép vi phạm xảy ra khi người được cấp phép biết hoặc có lý do hợp lý để biết về Đạo luật cấu thành vi phạm.

3. Một người tham gia vào một trò chơi xã hội không tuân thủ phần này chỉ chịu trách nhiệm cho một hình phạt hình sự nếu người tham gia đó có kiến ??thức về hoặc lý do để biết các sự kiện cấu thành vi phạm.

4. Người nắm giữ giấy phép được cấp theo phần này và mọi đại lý của người được cấp phép đó được cấp phép yêu cầu phải thực hiện quyền kiểm soát việc sử dụng các cơ sở cố ý cho phép hoặc tham gia vào các hành vi hoặc thiếu sót cấu thành vi phạm các cam kết của Tiểu mục 1 một tội nhẹ nghiêm trọng. Người được cấp phép có kiến ??thức về hành vi hoặc thiếu sót nếu bất kỳ tác nhân nào của người được cấp phép có kiến ??thức về những hành vi hoặc thiếu sót đó.

5. Vé xổ số hoặc cổ phiếu được ủy quyền theo Chương 99G có thể được bán trong khuôn viên của một cơ sở phục vụ hoặc bán đồ uống có cồn, rượu hoặc bia theo định nghĩa trong Phần 123.3.

6. Một tổ chức đủ điều kiện có thể tiến hành các trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội hoặc xổ số theo Mục 99B.7 trong một cơ sở phục vụ hoặc bán đồ uống có cồn, rượu hoặc bia như được định nghĩa trong phần 123.3 nếu các trò chơi hoặc xổ số được tiến hành cho chương này hoặc các quy tắc được áp dụng theo chương này.

7. Người giữ giấy phép kiểm soát rượu hoặc giấy phép bia có thể tiến hành nhóm cá cược thể thao nếu trò chơi được hiển thị công khai và các quy tắc của trò chơi, bao gồm chi phí cho mỗi người tham gia và số tiền chiến thắng được hiển thị rõ ràng trên hoặc gần hồ bơi . Không người tham gia có thể đánh cược nhiều hơn năm đô la và tiền thắng tối đa cho tất cả những người tham gia từ nhóm sẽ không vượt quá năm trăm đô la. Các quy định của Tiểu mục 1, ngoại trừ các đoạn văn của C, và Hiêu và việc cấm sử dụng các số được che giấu trong đoạn văn D D, được áp dụng cho các nhóm được thực hiện theo tiểu mục này. Nếu một nhóm được cho phép bởi tiểu mục này liên quan đến việc sử dụng các số được che giấu, các số sẽ được chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên và không ai nhận ra các số tại thời điểm đánh cược được thực hiện trong nhóm. Tất cả các money được đặt cược sẽ được trao cho người tham gia. Đối với các mục đích của tiểu mục này, nhóm Pool Pool có nghĩa là một trò chơi trong đó những người tham gia chọn một hình vuông trên lưới tương ứng với các số trên hai bên giao nhau của lưới và người chiến thắng được xác định bằng liệu hình vuông được chọn tương ứng với các số liên quan đến một sự kiện thể thao trong Cách thức được quy định bởi các quy tắc của trò chơi.

8. Trò chơi đánh bạc được ủy quyền theo Chương 99F có thể được tiến hành trên một chiếc thuyền đánh bạc hoặc cấu trúc cờ bạc được cấp phép như một cơ sở phục vụ hoặc bán đồ uống có cồn, rượu hoặc bia như được định nghĩa trong Phần 123.3 nếu các trò chơi đánh bạc được tiến hành theo chương theo chương 99F và các quy tắc được thông qua theo Chương 99f. Mặc dù phần 123.3, Tiểu mục 26, đoạn văn, một người có giấy phép đánh bạc liên bang và được cấp phép tiến hành các trò chơi đánh bạc theo Chương 99F có thể có giấy phép rượu.

9. Chương 99d.

99b.7 Trò chơi được thực hiện bởi các tổ chức đủ điều kiện - hình phạt.

1. Trừ khi có quy định khác trong phần 99B.8, các trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội và xổ số có thể được tiến hành tại một vị trí cụ thể đáp ứng các yêu cầu của tiểu mục 2 của phần này, nhưng chỉ khi tất cả các điều sau đây được tuân thủ:
một. Người tiến hành trò chơi hoặc xổ số đã được cấp giấy phép theo tiểu mục 3 của phần này và hiển thị nổi bật giấy phép đó trong khu vực chơi của trò chơi.
b. Không ai nhận được hoặc có bất kỳ quyền cố định hoặc dự phòng nào để nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ lợi nhuận, thù lao hoặc bồi thường nào từ hoặc liên quan đến một trò chơi kỹ năng, trò chơi cơ hội hoặc xổ số, ngoại trừ bất kỳ số tiền nào mà người đó có thể giành được người tham gia trên cơ sở giống như những người tham gia khác. Một người tiến hành trò chơi hoặc xổ số sẽ không phải là người tham gia trò chơi hoặc xổ số.
c. (1) Giải thưởng tiền mặt hoặc hàng hóa có thể được trao trong trò chơi Bingo và, ngoại trừ như được quy định khác trong đoạn này, sẽ không vượt quá một trăm đô la. Giải thưởng hàng hóa có thể được trao trong trò chơi Bingo, nhưng giá trị bán lẻ thực tế của giải thưởng, hoặc nếu giải thưởng bao gồm nhiều hơn một mặt hàng, đơn vị hoặc một phần, giá trị bán lẻ tổng hợp của tất cả các mặt hàng, đơn vị hoặc các bộ phận, sẽ không vượt quá Tối đa được cung cấp bởi đoạn này. Bingo Games cho phép giao dịch thẻ lô tô trong trò chơi lô tô không quá năm mươi xu, một giao dịch có thể được thực hiện. Một trò chơi Bingo giải độc đắc có thể được tiến hành hai lần trong bất kỳ khoảng thời gian hai mươi bốn giờ nào trong đó giải thưởng có thể bắt đầu với không quá ba trăm đô la tiền mặt hoặc giá trị bán lẻ thực tế của các giải thưởng hàng hóa và có thể được tăng lên không quá hai trăm đô la sau khi Mỗi lần chơi lô tô với giải thưởng tối đa là một nghìn đô la cho trò chơi Bingo giải độc đắc đầu tiên và hai nghìn năm trăm đô la cho trò chơi Bingo thứ hai. Tuy nhiên, chi phí chơi trong trò chơi Bingo Jackpot sẽ không được tăng lên. Một trò chơi Bingo giải độc đắc không bị cấm bởi đoạn văn Hiêu. Một dịp lô tô sẽ không kéo dài hơn bốn giờ liên tiếp. Một tổ chức đủ điều kiện sẽ không nắm giữ hơn mười bốn lần lô tô mỗi tháng. Các dịp Bingo được tổ chức theo giấy phép hạn chế sẽ không được tính trong việc xác định liệu một tổ chức đủ điều kiện có tiến hành hơn mười bốn lần Bingo mỗi tháng hay không, cũng không phải là Bingo Bingo được giữ theo giấy phép hạn chế được giới hạn trong bốn giờ liên tiếp. Ngoại trừ Bingo Giấy phép hạn chế, không quá ba lần Bingo mỗi tuần sẽ được tổ chức trong một cấu trúc hoặc tòa nhà và chỉ một người được cấp phép thực hiện các trò chơi trong phần này có thể tổ chức các Bingo Mẫu trong một cấu trúc hoặc tòa nhà. Một tổ chức đủ điều kiện được cấp phép sẽ không tiến hành các trò chơi miễn phí.
.Cùng một cấu trúc hoặc tòa nhà, và các dịp lô tô được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện như vậy có thể tồn tại lâu hơn bốn giờ liên tiếp, nếu phần lớn các khách hàng của tổ chức đủ điều kiệncủa dự án nhà ở.Khi kết thúc từng dịp lô tô, người tiến hành trò chơi sẽ thông báo cả hai biên lai nhận được từ dịp Bingo và việc sử dụng được cho phép theo tiểu mục 3, đoạn văn, mà các biên lai ròng của Bingo sẽ được dành riêng vàphân phối.
d. (1) Giải thưởng tiền mặt sẽ không được trao trong các trò chơi khác ngoài Bingo và Raffles. Giá trị của một giải thưởng sẽ không vượt quá mười nghìn đô la và giải thưởng hàng hóa sẽ không được mua lại. Nếu một giải thưởng bao gồm nhiều hơn một mặt hàng, đơn vị hoặc một phần, giá trị tổng hợp của tất cả các mục, đơn vị hoặc các bộ phận sẽ không vượt quá mười nghìn đô la. Tuy nhiên, một cuộc xổ số có thể được tiến hành mỗi năm theo lịch mà tại đó bất động sản hoặc một hoặc nhiều giải thưởng hàng hóa có giá trị kết hợp hơn mười nghìn đô la có thể được trao hoặc giải thưởng tiền mặt lên tới tổng số hai trăm nghìn đô la có thể được trao.
. Giải thưởng lên tới tổng cộng hai trăm nghìn đô la có thể được trao. Mỗi cuộc xổ số như vậy được tổ chức theo giấy phép toàn tiểu bang sẽ được tổ chức tại một quận riêng biệt.
(3) Nếu một giải thưởng là hàng hóa, giá trị của nó sẽ được xác định bằng giá mua bởi tổ chức hoặc nhà tài trợ. Nếu một giải thưởng là bất động sản hoặc là tiền mặt và giá trị kết hợp của giải thưởng hoặc giải thưởng tiền mặt vượt quá một trăm nghìn đô la, bộ :
.
(b) Bất động sản được mua lại bằng quà tặng hoặc quyên góp hoặc được sở hữu bởi người được cấp phép trong thời gian ít nhất năm năm.
(c) Tất cả các yêu cầu khác của phần này và phần 99B.2 được đáp ứng.
(d) Biên lai từ xổ số được giữ trong một tài khoản tài chính riêng biệt.
. Một phần trăm tổng doanh thu sẽ được Bộ giữ lại để trả chi phí cho kiểm toán đặc biệt.
e. Giá vé bao gồm mọi giảm giá cho mỗi trò chơi hoặc xổ số sẽ giống nhau cho mỗi người tham gia.
f. Không có giải thưởng nào được hiển thị mà không thể giành được.
g. Giải thưởng hàng hóa không được mua lại.
h. Một trò chơi hoặc xổ số sẽ không được vận hành trên cơ sở xây dựng hoặc kim tự tháp.
tôi. Các số được che giấu hoặc biểu đồ chuyển đổi sẽ không được sử dụng để chơi bất kỳ trò chơi nào và trò chơi hoặc xổ số sẽ không được điều chỉnh với bất kỳ thiết bị điều khiển nào để cho phép thao tác trò chơi để ngăn người chơi chiến thắng hoặc xác định trước người chiến thắng sẽ BE, và đối tượng của trò chơi phải đạt được và có thể thực hiện theo các quy tắc được nêu từ vị trí chơi của người chơi.
j. Trò chơi phải được tiến hành một cách công bằng và trung thực.
k. Mỗi trò chơi hoặc xổ số sẽ được đăng.
l. Trong toàn bộ thời gian mà các trò chơi cho phép trong phần này đang được tham gia, cả hai điều sau đây đều được quan sát:
.
(2) Không được sử dụng vé, phiếu giảm giá hoặc thẻ Chiến thắng cho những người tham gia xổ số, trò chơi lô tô hoặc trò chơi cơ hội.
m. (1) Tổ chức tiến hành trò chơi có thể thể hiện sự hài lòng của bộ phận rằng tất cả các yêu cầu sau đây được đáp ứng:
. 7), 501 (c) (8), 501 (c) (10) hoặc 501 (c) (19) của mã doanh thu nội bộ như được định nghĩa trong phần 422.3, tổ chức là một cơ quan hoặc công cụ của chính phủ Hoa Kỳ , tiểu bang này, hoặc một phân khu chính trị của tiểu bang này, hoặc, thay cho việc miễn thuế thu nhập liên bang, tổ chức là một tổ chức phụ huynh hoặc câu lạc bộ tăng cường được công nhận là người gây quỹ và người ủng hộ cho một khu học chánh có tổ chức Theo Chương 274 hoặc cho một trường học trong khu học chánh, trong một lá thư được công chứng có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc khu học chánh hoặc hiệu trưởng của một trường trong khu học chánh đó.
(b) Tổ chức có tư cách thành viên tích cực không dưới mười hai người.
(c) Tổ chức không có cơ quan quản lý và sĩ quan tự tồn tại.
. Ủy ban như được định nghĩa trong phần 68A.102.
N. Người tiến hành trò chơi không có điều gì sau đây:
(1) nắm giữ, hiện tại, một giấy phép khác được cấp theo phần này.
(2) Sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ loại cổ phiếu nào của người khác đã được cấp giấy phép thực hiện các trò chơi trong phần này.
.
o. Một người sẽ không tiến hành, thúc đẩy, quản lý hoặc hỗ trợ tiến hành, thúc đẩy hoặc quản lý một dịp lô tô, trừ khi người thường xuyên tham gia vào các hoạt động của tổ chức đủ điều kiện ngoài việc tiến hành Bingo Bingo hoặc tham gia vào một giáo dục, công dân , từ thiện, yêu nước hoặc tổ chức tôn giáo mà các biên lai mạng được dành riêng bởi tổ chức đủ điều kiện.
P. Một người được cấp phép sẽ lưu giữ hồ sơ của tất cả những người làm quản lý hoặc nhân viên thu ngân hoặc chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đối với tài khoản Bingo. Người được cấp phép phải bị hủy bỏ giấy phép nếu cố ý cho phép một người phục vụ trong một trong những năng lực này nếu người đó là người quản lý, nhân viên thu ngân hoặc chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đối với một tài khoản bingo cho người được cấp phép khác tại thời điểm một hoặc Nhiều vi phạm hơn dẫn đến việc thu hồi giấy phép của người được cấp phép khác và nếu giấy phép vẫn bị thu hồi tại thời điểm dịch vụ tiếp theo.

2. a. Các trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội và xổ số có thể được tiến hành tại cơ sở thuộc sở hữu hoặc cho thuê của người được cấp phép, nhưng sẽ không được tiến hành tại cơ sở thuê trừ khi các cơ sở được thuê từ một người được cấp phép Dành riêng cho một hoặc nhiều cách sử dụng được phép theo tiểu mục 3 để cống hiến các biên lai mạng. Tiểu mục này sẽ không được áp dụng khi các cơ sở thuê là những người mà một tổ chức đủ điều kiện thường thực hiện một doanh nghiệp hợp pháp ngoài các trò chơi hoạt động về kỹ năng, trò chơi cơ hội hoặc xổ số. Tuy nhiên, một tổ chức đủ điều kiện có thể thuê các cơ sở khác ngoài từ một tổ chức đủ điều kiện được cấp phép sẽ được sử dụng để thực hiện các trò chơi kỹ năng, các trò chơi cơ hội và xổ số, và người mà các cơ sở được thuê có thể áp đặt và thu tiền thuê nhà Những cơ sở đó, nhưng chỉ khi tất cả những điều sau đây được tuân thủ:
(1) Tiền thuê được áp dụng và thu thập sẽ không phải là tỷ lệ phần trăm hoặc liên quan đến số lượng biên lai của trò chơi hoặc xổ số.
(2) Tổ chức đủ điều kiện có quyền chấm dứt bất kỳ thỏa thuận cho thuê nào bất cứ lúc nào mà không bị phạt và không bị tịch thu bất kỳ khoản tiền nào.
.
b. Hội đồng quản trị của một khu học chánh có thể cho phép các trường công lập trong quận đó và cơ quan hoạch định chính sách của một trường không công khai, có thể cho phép các trò chơi về kỹ năng, các trò chơi cơ hội, bingo và xổ số có thể được tổ chức tại các chức năng của trường Bona fide, như vậy như những người ăn thịt, lễ hội mùa thu, chợ và các sự kiện tương tự. Mỗi trường sẽ có được giấy phép theo phần này trước khi cho phép các trò chơi hoặc hoạt động trong khuôn viên. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của một khu học chánh công lập cũng có thể được cấp giấy phép theo phần này. Tuy nhiên, một hội đồng quản trị của một trường công lập sẽ không chi tiêu hoặc cho phép chi tiêu của các quỹ công cộng cho mục đích mua giấy phép. Bộ Thanh tra và Kháng cáo sẽ cung cấp theo quy định một đơn xin giấy phép ngắn cho giấy phép cấp cho Hội đồng quản trị. Khi được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản, giấy phép có thể được sử dụng bởi bất kỳ nhóm trường hoặc nhóm hỗ trợ phụ huynh nào trong khu vực để thực hiện các hoạt động được ủy quyền bởi phần này. Hội đồng quản trị sẽ không ủy quyền cho nhóm trường hoặc nhóm hỗ trợ phụ huynh sử dụng giấy phép hơn hai lần trong mười hai tháng.

3. a. Một người muốn tiến hành các trò chơi và xổ số theo phần này với tư cách là một tổ chức đủ điều kiện sẽ nộp đơn và phí giấy phép là một trăm năm mươi đô la. Phí giấy phép hàng năm cho giấy phép xổ số trên toàn tiểu bang sẽ là một trăm năm mươi đô la. Tuy nhiên, sau khi nộp đơn đi kèm với phí giấy phép mười lăm đô la, một người có thể được cấp giấy phép hạn chế để thực hiện tất cả các trò chơi và xổ số theo phần này tại một địa điểm cụ thể và trong một khoảng thời gian cụ thể của mười bốn ngày liên tiếp, ngoại trừ rằng một dịp lô tô chỉ có thể được tiến hành một lần mỗi bảy ngày theo lịch liên tiếp của giai đoạn quy định. Ngoài ra, một tổ chức đủ điều kiện có thể được cấp giấy phép hạn chế để tiến hành xổ số theo phần này trong thời gian chín mươi ngày với phí giấy phép bốn mươi đô la hoặc trong khoảng thời gian một trăm tám mươi ngày cho một khoản phí giấy phép là bảy mươi lăm đô la . Đối với các mục đích của đoạn này, giấy phép hạn chế được coi là được cấp vào ngày đầu tiên của giai đoạn mà giấy phép được cấp.
b. . Sẽ được phân phối dưới dạng giải thưởng cho người tham gia hoặc sẽ được dành và phân phối cho các mục đích giáo dục, công dân, công cộng, từ thiện, yêu nước hoặc tôn giáo ở tiểu bang này và số tiền dành riêng và phân phối sẽ bằng ít nhất bảy mươi lăm phần trăm của biên lai mạng .
. dưới ảnh hưởng của giáo dục hoặc tôn giáo hoặc giải phóng chúng khỏi bệnh tật, đau khổ hoặc hạn chế, hoặc bằng cách dựng hoặc duy trì các tòa nhà hoặc công trình công cộng, hoặc làm giảm gánh nặng của chính phủ, hoặc sử dụng lợi ích bất kỳ công ty huynh đệ hay quân nhân nào được thuê trên toàn quốc hoặc tổ chức hoạt động ở Iowa một câu lạc bộ, bưu điện, phòng ăn hoặc phòng khiêu vũ, nhưng không bao gồm việc cương cứng, mua lại, cải tiến, bảo trì hoặc sửa chữa tài sản thực, cá nhân hoặc hỗn hợp trừ khi nó được sử dụng cho một hoặc nhiều Sử dụng đã nêu.
.
. Những người mắc một bệnh vô hiệu hóa hoặc thương tích nghiêm trọng, gây mất thu nhập nghiêm trọng hoặc phải chịu chi phí y tế phi thường khi tổn thất không được bồi thường bởi bảo hiểm.
. Điều đó sẽ không cấu thành một sự cống hiến hợp lệ trong phần này.
c. (1) Một tổ chức đủ điều kiện sẽ phân phối số tiền được trao dưới dạng giải thưởng vào ngày họ giành được. Một tổ chức đủ điều kiện sẽ dành và phân phối số dư của biên lai ròng nhận được trong một phần tư và còn lại sau khi khấu trừ các chi phí, phí, phí, thuế và khấu trừ hợp lý cho phép trong chương này, trước khi báo cáo hàng quý cần thiết cho quý đó theo mục 99B. 2, tiểu mục 4, là do. Số tiền dành riêng và phân phối phải bằng ít nhất bảy mươi lăm phần trăm biên lai ròng. Một người mong muốn giữ các biên lai ròng trong một khoảng thời gian lâu hơn được phép theo đoạn này sẽ được áp dụng cho Bộ cho sự cho phép đặc biệt và vì lý do chính đáng cho thấy bộ phận có thể cấp yêu cầu.
. Báo cáo này sẽ được nộp ngay cả khi người đó không còn có giấy phép đánh bạc.

4. Nếu người được cấp phép có được chín mươi phần trăm hoặc nhiều hơn tổng thu nhập của nó từ việc tiến hành lô tô, xổ số hoặc các trò chơi nhỏ, ít nhất bảy mươi lăm phần trăm biên lai mạng của người được cấp phép sẽ được phân phối cho một thực thể không liên quan cho một giáo dục, công dân, Công khai, từ thiện, yêu nước hoặc sử dụng tôn giáo.

5. Đó là hợp pháp cho một cá nhân khác ngoài một người tiến hành các trò chơi hoặc xổ số để tham gia vào các trò chơi hoặc xổ số được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện, cho dù có hay không có hay không Trường hợp cá nhân có kiến ??thức về hoặc lý do để biết các sự kiện cấu thành không tuân thủ Tiểu mục 1.

6. Một đảng chính trị hoặc một tổ chức đảng chính trị là một tổ chức đủ điều kiện theo nghĩa của chương này. Các đảng chính trị hoặc các tổ chức đảng có thể ký hợp đồng với các tổ chức đủ điều kiện khác để tiến hành các trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội và xổ số có thể được thực hiện một cách hợp pháp bởi tổ chức đảng chính trị hoặc đảng. Một tổ chức đủ điều kiện được cấp phép có thể thúc đẩy các trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội và xổ số mà nó có thể tiến hành một cách hợp pháp.

7. a. Tiền thu được vào việc sở hữu một người theo phần này được coi là được ủy thác để thanh toán chi phí và cống hiến cho các mục đích từ thiện theo yêu cầu của phần này.
b. Một người được cấp phép hoặc đại lý cố tình không dành số tiền thu được cho mục đích từ thiện theo yêu cầu của phần này thực hiện một thực hành gian lận.

8. Một tổ chức đủ điều kiện được cấp phép theo phần này sẽ chỉ mua thiết bị lô tô và vật tư từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối do bộ phận cấp phép.

99b.7a Nhà sản xuất và phân phối thiết bị và vật tư lô tô - Giấy phép.

Một người sẽ không tham gia kinh doanh với tư cách là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối thiết bị và vật tư lô tô ở tiểu bang này mà không có giấy phép trước từ bộ phận. Khi nhận được đơn đăng ký và phí một nghìn đô la cho giấy phép của nhà sản xuất hoặc phí năm trăm đô la cho giấy phép phân phối, bộ sẽ cấp giấy phép hàng năm nếu có. Ứng dụng sẽ được nộp trên các mẫu được cung cấp bởi Bộ và chứa thông tin theo yêu cầu của quy tắc của Bộ. Giấy phép có thể được gia hạn hàng năm khi thanh toán phí giấy phép hàng năm và tuân thủ chương này.

Các giải đấu trò chơi thẻ 99B.7B được thực hiện bởi các tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh.

1. Như được sử dụng trong phần này, trừ khi bối cảnh khác yêu cầu:
một. Trò chơi thẻ của người Viking có nghĩa là chỉ poker, pinochle, sân, gin rummy, cầu, euchre, hearts hoặc cribbage.
b. Tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh, có nghĩa là bất kỳ tổ chức được cấp phép nào đại diện cho các cựu chiến binh, là một chức vụ, chi nhánh hoặc chương của Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, một tập đoàn được điều lệ liên bang, dành cho các biên lai mạng của một trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội hoặc xổ số theo quy định trong phần 99B.7, được miễn thuế thu nhập liên bang theo mục 501 (c) (19) của Bộ luật Doanh thu nội bộ như được định nghĩa trong Mục 422.3, có tư cách thành viên tích cực không kém hơn mười hai người, và không có cơ quan quản lý và sĩ quan tự tồn tại.

2. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào của chương này ngược lại, các giải đấu trò chơi bài có thể được thực hiện một cách hợp pháp bởi một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh nếu tất cả các điều sau đây được tuân thủ:
một. Tổ chức tiến hành giải đấu trò chơi bài đã được cấp giấy phép theo tiểu mục 4 và hiển thị nổi bật giấy phép đó trong khu vực chơi của giải đấu trò chơi bài.
b. Các trò chơi bài được thực hiện trong một giải đấu trò chơi bài, bao gồm các quy tắc của mỗi trò chơi bài và cách xác định người chiến thắng, sẽ được hiển thị nổi bật trong khu vực chơi của giải đấu trò chơi bài. Mỗi trò chơi thẻ sẽ được tiến hành một cách công bằng và trung thực và sẽ không được vận hành trên cơ sở xây dựng hoặc kim tự tháp. Mỗi người tham gia trong một giải đấu trò chơi bài phải được trao cơ hội chiến thắng giải đấu và sẽ không được phép có bất kỳ mục cơ hội thứ hai hoặc nhiều mục trong giải đấu trò chơi bài.
c. Việc tham gia vào một giải đấu trò chơi bài được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ chỉ được mở cho các thành viên của tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh và khách của các thành viên của tổ chức đủ điều kiện tham gia giải đấu, tuân theo các yêu cầu của phần này. Tổng số thành viên và khách tham gia một giải đấu trò chơi bài sẽ không vượt quá giới hạn chiếm dụng của các cơ sở nơi giải đấu trò chơi bài đang được tiến hành. Những người tham gia một giải đấu trò chơi bài sẽ ít nhất hai mươi mốt tuổi.
d. . Chi phí tham gia vào một giải đấu trò chơi bài sẽ được giới hạn trong một trăm đô la và sẽ giống nhau cho mọi người tham gia giải đấu trò chơi bài. Giải thưởng tiền mặt hoặc hàng hóa có thể được trao trong một giải đấu trò chơi bài và sẽ không vượt quá một nghìn đô la và không người tham gia sẽ giành được nhiều hơn tổng số năm trăm đô la.
. Chi phí tham gia vào một giải đấu trò chơi bài sẽ được giới hạn ở mức hai mươi lăm đô la và sẽ giống nhau cho mọi người tham gia giải đấu trò chơi bài. Giải thưởng tiền mặt hoặc hàng hóa có thể được trao trong một giải đấu trò chơi bài và sẽ không vượt quá ba trăm đô la và không người tham gia sẽ giành được nhiều hơn tổng số hai trăm đô la.
. Một tổ chức tiến hành một giải đấu trò chơi bài sẽ chỉ hiển thị các giải thưởng trong khu vực chơi của giải đấu trò chơi bài có thể giành chiến thắng.
e. Tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ thực hiện từng giải đấu trò chơi bài và bất kỳ trò chơi bài nào được thực hiện trong giải đấu và sẽ không ký hợp đồng với hoặc cho phép người khác tiến hành giải đấu trò chơi bài hoặc bất kỳ trò chơi bài nào trong giải đấu. Ngoài ra, giải đấu trò chơi bài và bất kỳ trò chơi bài nào được thực hiện trong giải đấu sẽ được tiến hành tại cơ sở của tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh được xác định trong đơn xin cấp phép theo tiểu mục 4.
f. Không ai nhận được hoặc có bất kỳ quyền cố định hoặc dự phòng nào để nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ lợi nhuận, thù lao hoặc bồi thường nào từ hoặc liên quan đến một trò chơi trong một giải đấu trò chơi bài, ngoại trừ bất kỳ số tiền nào mà người đó có thể giành chiến thắng như một người tham gia cơ sở như những người tham gia khác.
g. Một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh được cấp phép theo phần này sẽ không tổ chức nhiều hơn hai giải đấu trò chơi bài mỗi tháng và sẽ không tổ chức một giải đấu trò chơi bài trong vòng bảy ngày theo lịch của một giải đấu trò chơi bài khác được thực hiện bởi tổ chức đủ điều kiện đó đại diện cho các cựu chiến binh. Các giải đấu trò chơi bài được tổ chức theo giấy phép đêm trò chơi hàng năm sẽ không được tính vào giới hạn của một giải đấu trò chơi thẻ mỗi tuần cho người giữ giấy phép. Một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ được phép chỉ tổ chức một giải đấu trò chơi bài trong bất kỳ khoảng thời gian hai mươi bốn giờ liên tiếp, bắt đầu từ thời gian giải đấu trò chơi bài bắt đầu.
h. Khi kết thúc từng giải đấu trò chơi bài, người tiến hành giải đấu trò chơi bài sẽ công bố tổng doanh thu nhận được, tổng số tiền bị giữ lại cho các chi phí và số tiền bị khấu trừ cho thuế nhà nước.
tôi. Người tiến hành giải đấu trò chơi bài không có điều gì sau đây:
(1) nắm giữ, hiện tại, một giấy phép khác được cấp theo phần này.
(2) Sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ loại cổ phiếu nào của người khác đã được cấp giấy phép thực hiện các trò chơi trong phần này.
.
3. Tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh được cấp phép tổ chức các giải đấu trò chơi thẻ theo phần này sẽ giữ một tạp chí về tất cả các ngày của sự kiện, số tiền tổng doanh thu, số tiền được đưa ra dưới dạng giải thưởng, chi phí, số tiền thu được cho thuế và số tiền thu được là doanh thu .
một. Tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ dành và phân phối các biên lai mạng từ mỗi giải đấu trò chơi thẻ như được cung cấp trong Phần 99B.7, Tiểu mục 3, Đoạn Bu.
b. Mỗi tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ giữ lại phần đó của tổng biên lai phải chịu thuế theo Mục 423.2, tiểu mục 4, sẽ được giữ trong một tài khoản riêng và được gửi đến tiểu bang cùng với báo cáo hàng quý của tổ chức.
c. Một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh được cấp phép để thực hiện các giải đấu trò chơi bài được phép giữ lại không quá năm phần trăm tổng doanh thu từ mỗi giải đấu trò chơi thẻ cho các chi phí đủ điều kiện. Chi phí đủ điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua vật tư và vật liệu được sử dụng trong việc tiến hành các trò chơi bài. Bất kỳ khoản tiền nào được thu cho các chi phí và không được sử dụng vào cuối năm dương lịch sẽ được quyên góp cho các mục đích giáo dục, công dân, công cộng, từ thiện, yêu nước hoặc tôn giáo như được mô tả trong Phần 99B.7, Tiểu mục 3, Đoạn B B B. Tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ đính kèm biên lai cho bất kỳ quyên góp nào được thực hiện cho báo cáo quý IV quý yêu cầu được gửi theo Mục 99B.2.
d. Mỗi tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh được cấp phép theo phần này sẽ cung cấp lưu trữ hồ sơ và tất cả các biên lai tiền gửi có sẵn như được cung cấp trong Mục 99B.2, Tiểu mục 2.

4. Một tổ chức muốn tiến hành các giải đấu trò chơi thẻ theo phần này với tư cách là một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh sẽ nộp đơn đăng ký và phí giấy phép hàng năm là một trăm đô la cho bộ phận. Ứng dụng sẽ xác định các cơ sở nơi các giải đấu trò chơi thẻ sẽ được tiến hành và giới hạn chiếm dụng của các cơ sở và sẽ bao gồm tài liệu rằng tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh đã tiến hành các cuộc họp thường xuyên của tổ chức tại cơ sở trong tám tháng trước.

5. a. Một người dưới hai mươi mốt tuổi tham gia một giải đấu trò chơi bài vi phạm phần này được coi là vi phạm độ tuổi hợp pháp đối với các điều khoản đặt cược đánh bạc theo Mục 725.19, Tiểu mục 1.
b. Bộ sẽ thu hồi, trong một khoảng thời gian một năm, giấy phép của một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh để thực hiện các giải đấu trò chơi bài trong phần này nếu người được cấp phép cho phép một người dưới hai mươi mốt tuổi tham gia một giải đấu trò chơi bài .

99b.8 Đêm trò chơi hàng năm.

1. Các trò chơi về kỹ năng, trò chơi cơ hội và trò chơi bài có thể được tiến hành một cách hợp pháp trong khoảng thời gian mười sáu giờ liên tiếp trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ liên tiếp mỗi năm một lần bởi bất kỳ người nào. Các trò chơi có thể được tiến hành tại bất kỳ địa điểm nào ngoại trừ một trò chơi được yêu cầu theo giấy phép theo Mục 99B.3 hoặc Mục 99B.5, nhưng chỉ khi tất cả các điều sau đây được tuân thủ:
một. Nhà tài trợ của sự kiện đã được cấp giấy phép theo tiểu mục 3 và hiển thị nổi bật giấy phép đó trong các cơ sở được bảo vệ bởi giấy phép.
b. Một mối quan hệ xã hội hoặc việc làm trực tiếp tồn tại giữa nhà tài trợ và tất cả những người tham gia.
c. Không người tham gia nào trả tiền cho bất kỳ bản chất nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để tham gia vào các trò chơi.
d. Tất cả tiền hoặc các mặt hàng khác được đặt cược được cung cấp cho người tham gia miễn phí bởi nhà tài trợ.
e. Người tiến hành trò chơi không nhận được sự cân nhắc, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngoài thiện chí.
f. Trong toàn bộ các hoạt động được cho phép bởi phần này đang được tham gia, không có cờ bạc nào khác tham gia tại cùng một địa điểm.

2. Các quy định khác của phần này mặc dù, nếu các trò chơi được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện cũng được cấp phép theo mục 99B.7, nhà tài trợ có thể tính phí vào cửa hoặc phí tham gia vào các trò chơi và người tham gia có thể đặt cược tiền của họ và trả một lối vào hoặc phí khác để tham gia, với điều kiện là người tham gia có thể không chi tiêu nhiều hơn tổng số hai trăm năm mươi đô la cho tất cả các khoản phí và cược. Các quy định của Mục 99B.7, Tiểu mục 3, đoạn văn Biên và C C, sẽ áp dụng cho các trò chơi được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện theo phần này.

3. Bộ kiểm tra và kháng cáo có thể cấp giấy phép theo phần này chỉ một lần trong một năm dương lịch cho bất kỳ một người nào. Giấy phép chỉ có thể được cấp khi nộp cho Bộ Đơn đăng ký và phí giấy phép hai mươi lăm đô la.

4. Tuy nhiên, một tổ chức có thể tài trợ cho một hoặc nhiều đêm trò chơi bằng cách sử dụng tiền chơi để tham gia bởi các sinh viên mà không có tổ chức có được giấy phép theo yêu cầu của phần này nếu tổ chức có được sự chấp thuận trước cho đêm trò chơi từ hội đồng quản trị của công chúng được công nhận Trường học hoặc chính quyền phụ trách trường không công khai được Hội đồng Giáo dục Nhà nước công nhận cho sinh viên mà đêm trò chơi sẽ được tổ chức.

5. Tuy nhiên, mặc dù có tiểu mục 1, các đoạn văn của Biên và C C, nếu các trò chơi được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện đã cấp giấy phép theo tiểu mục 3, nhà tài trợ có thể tính phí vào cửa cho người tham gia và nhà tài trợ không cần phải có Một mối quan hệ xã hội chân thực với người tham gia.

6. a. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào của Mục 99B.7 ngược lại, nếu các trò chơi được thực hiện bởi một tổ chức đủ điều kiện đủ điều kiện đã cấp giấy phép theo tiểu mục 3, nhà tài trợ có thể trao giải thưởng tiền mặt hoặc hàng hóa trong bất kỳ trò chơi nào, trò chơi cơ hội hoặc thẻ Các trò chơi được tiến hành một cách hợp pháp trong đêm trò chơi hàng năm với số tiền tổng hợp không vượt quá mười nghìn đô la và không người tham gia sẽ giành được nhiều hơn tổng số năm nghìn đô la.
b. Đối với mục đích của tiểu mục này, một tổ chức đủ điều kiện đủ điều kiện của người dùng có nghĩa là bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các cựu chiến binh như được định nghĩa trong phần 99B.7B.
(2) Một tổ chức đủ điều kiện đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp tình nguyện như được định nghĩa trong Phần 100B.31.
. .

99b.9a ngoại lệ cho một số khu vực nhất định.

Bộ có thể, theo quyết định của mình, cho phép một tổ chức đủ điều kiện theo mục 99B.7 để tổ chức một trò chơi lô tô trong một tòa nhà nơi một tổ chức đủ điều kiện khác cũng tổ chức một trò chơi lô tô hoặc nơi tòa nhà liền kề, nhưng không được kết nối với nhau, với một cơ sở Giữ giấy phép rượu và tòa nhà được đặt tại một đô thị của một cuộc điều tra dân số được ghi nhận ít hơn hai nghìn người và đô thị không nằm liền kề với một đô thị khác.

99b.9 Đánh bạc ở những nơi công cộng.

1. Trừ khi được cho phép theo Mục 99B.3, 99B.5, 99B.6, 99B.7, 99B.7B, 99B.8, 99B.11 hoặc 99B.12A, thật bất hợp pháp khi cho phép đánh bạc ở bất kỳ cơ sở nào thuộc sở hữu, cho thuê, thuê hoặc chiếm giữ bởi một người không phải là chính phủ, cơ quan chính phủ hoặc phân khu chính phủ, trừ khi tất cả những điều sau đây đều được tuân thủ:
một. Người chiếm cơ sở với tư cách là chủ sở hữu hoặc người thuê đã nộp đơn xin giấy phép và phí nộp đơn là một trăm đô la, và đã được cấp giấy phép cho các cơ sở đó và hiển thị nổi bật giấy phép tại cơ sở.
b. Người giữ giấy phép hoặc bất kỳ đại lý hoặc nhân viên nào của chủ giấy phép không tham gia, tài trợ, hành vi hoặc quảng bá hoặc đóng vai trò là nhân viên thu ngân hoặc nhân viên ngân hàng cho bất kỳ hoạt động đánh bạc nào.
c. Đánh bạc ngoài các trò chơi xã hội không tham gia vào các cơ sở được bảo vệ bởi giấy phép hoặc giấy phép.
d. Các số được che giấu hoặc biểu đồ chuyển đổi không được sử dụng để chơi bất kỳ trò chơi nào và một trò chơi không được điều chỉnh với bất kỳ thiết bị điều khiển nào để cho phép người vận hành thao túng trò chơi để ngăn người chơi chiến thắng hoặc xác định trước người chiến thắng sẽ là ai, và Đối tượng của trò chơi có thể đạt được và có thể thực hiện theo các quy tắc được nêu từ vị trí chơi của người chơi.
e. Trò chơi phải được tiến hành một cách công bằng và trung thực.
f. Không ai nhận được hoặc có bất kỳ quyền cố định hoặc dự phòng nào để nhận trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ số tiền nào được đặt cược hoặc đặt cược hoặc bất kỳ phần nào của số tiền được đặt cược hoặc đặt cược, ngoại trừ một số tiền mà người đó thắng khi tham gia trong khi chơi trên cơ sở giống như mọi người tham gia khác.
g. Không có phí bảo hiểm, phí tham gia hoặc phí khác được áp dụng cho một người cho đặc quyền tham gia hoặc quan sát cờ bạc, và không được giảm giá, giảm giá, tín dụng hoặc phương pháp khác được sử dụng để phân biệt giữa phí bán hàng hoặc dịch vụ cho Những người tham gia đánh bạc và tính phí bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho những người không tham gia. Sự hài lòng của một nghĩa vụ mà một thành viên của một tổ chức tham gia thanh toán theo định kỳ định kỳ, một khoản tiền được cố định bởi tổ chức đó để duy trì tổ chức đó không phải là một khoản phí bị cấm bởi đoạn này.
h. Không có người tham gia thắng hoặc thua nhiều hơn tổng số năm mươi đô la hoặc các cân nhắc khác tương đương trong tất cả các trò chơi và hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong bất kỳ khoảng thời gian nào của hai mươi bốn giờ liên tiếp hoặc trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Với mục đích của đoạn này, một người chiến thắng tổng số tiền bị đe dọa trong bất kỳ trò chơi nào, đánh cược hoặc đặt cược, bất kể số tiền mà người đó có thể đã đóng góp vào số tiền bị đe dọa.
tôi. Không có người tham gia nào tham gia với tư cách là một đại lý của người khác.
j. Một đại diện của bộ phận hoặc một cơ quan thực thi pháp luật ngay lập tức được thừa nhận, theo yêu cầu, vào các cơ sở có hoặc không có thông báo trước.

2. Người nắm giữ giấy phép được cấp theo phần này sẽ chịu trách nhiệm nghiêm ngặt để duy trì việc tuân thủ tiểu mục 1, và bằng chứng về bất kỳ vi phạm nào sẽ cấu thành căn cứ để thu hồi giấy phép được cấp theo phần này, cho dù người nắm giữ giấy phép có hay không có kiến ??thức về các sự kiện cấu thành vi phạm.

3. Một người tham gia vào một trò chơi xã hội không tuân thủ phần này chỉ chịu trách nhiệm cho một hình phạt hình sự nếu người tham gia đó có kiến ??thức về hoặc lý do để biết các sự kiện cấu thành vi phạm.

4. Người nắm giữ giấy phép được cấp theo phần này và mọi đại lý của người được cấp phép đó được cấp phép yêu cầu phải kiểm soát việc sử dụng các cơ sở, những người cố tình cho phép các hành vi hoặc thiếu sót cấu thành vi phạm tiểu mục 1 thực hiện một hành vi sai trái nghiêm trọng . Người được cấp phép có kiến ??thức về hành vi hoặc thiếu sót nếu bất kỳ tác nhân nào của người được cấp phép có kiến ??thức về những hành vi hoặc thiếu sót đó.

5. Phần này sẽ không áp dụng cho các cơ sở hoặc một phần của cơ sở cấu thành các khu nhà ở của nơi cư trú thực tế của một cá nhân nếu cá nhân đó là người tham gia các hoạt động được cho phép trong phần này.

Giữ cập nhật và nhận các ưu đãi độc quyền

Hãy là người đầu tiên biết khi nào các tiểu bang mới hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến và có quyền truy cập vào các ưu đãi quảng cáo cá cược thể thao và sòng bạc độc quyền.